Giới thiệu chung

Được thành lập ngày 05/11/1973 (tên gọi khi mới thành lập là Xí nghiệp Liên hợp công trình Đường sắt) trụ sở tại

Lĩnh vực kinh doanh

Xây dựng các công trình giao thông Đường sắt, đường bộ; Tư vấn đầu tư, Tư vấn giám sát và thiết kế các công

Công ty thành viên

Quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã thi công hàng trăm công

+ 0

Đã hoàn thành

Dự án

+ 0

Kinh nghiệm

Năm

+ 0

Quy mô

Nhân sự