Sản xuất công nghiệp

Giới thiệu

Tổng công ty và các công ty thành viên tham gia sản xuất các sản phẩm công nghiệp phục vụ cho ngành đường sắt cũng như cung cấp các sản phẩm cho các công trình xây dựng, giao thông như: cầu đường sắt và các cấu kiện sắt thép, tà vẹt các các sản phẩm bê tông đúc sẵn, đá cho đường sắt, đá làm đường và đá xây dựng.

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước, Tổng công ty có kế hoạch tìm thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm công nghiệp.

Thông tin chi tiết