Dự án Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Thông tin dự án

Gói thầu số 9: Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thuộc dự án giá cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang

Cải tạo nâng cấp 19,6 km đường sắt, thay ray, thay tà vẹt, làm lại nền đá lòng đường

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án 85
Loại dự án:
Cải tạo, nâng cấp
Gói thầu:
Dự án giá cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang
Thời gian thi công:
20/06/2020

Hình ảnh dự án