Dự án nâng cấp ke ga, mái che ga Chợ Sy, ga Vinh; Nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Trường Lâm-Vinh (Km237+790-Km319+020) – Tỉnh Nghệ An

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng số: XL-HNV-05; Gói thầu XL-HNV-05: Nâng cấp ke ga, mái che ga Chợ Sy, ga Vinh; Nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Trường Lâm-Vinh (Km237+790-Km319+020) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội –Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.

Cải tạo nâng cấp 11,58 km đường sắt, cải tạo nâng cấp 02 ga đường sắt

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đường sắt
Loại dự án:
Cải tạo, nâng cấp
Gói thầu:
Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội –Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.
Thời gian thi công:
24/08/2020

Hình ảnh dự án