TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT


Quá trình thành lập và phát triển:

Doanh nghiệp được thành lập ngày 05/11/1973 theo Quyết định số 2565QĐ/TC của Bộ Giao thông vận tải, với tên gọi là Xí nghiệp Liên hợp Công trình đường sắt trực thuộc Tổng cục đường sắt, được giao nhiệm vụ thi công đại tu, mở rộng, làm mới các công trình cầu, đường, kiến trúc, thông tin tín hiệu,… của ngành đường sắt. Trụ sở đóng tại Hà Nội.

Đến tháng 10/1975, được giao nhiệm vụ tham gia khôi phục tuyến đường sắt Thống nhất Bắc-Nam, đơn vị chuyển trụ sở vào đóng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tháng 11/2000, theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt, doanh nghiệp lại chuyển trụ sở từ tỉnh TT. Huế ra đóng quân tại số 9, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội cho đến nay.

Quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã được đổi tên và thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo chủ trương của Nhà nước, cụ thể:

– Đổi tên từ “Xí nghiệp Liên hợp Công trình đường sắt” thành “Công ty Công trình đường sắt” theo Quyết định số 734/2003/QĐ-GTVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

– Chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành “Công ty Cổ phần Công trình đường sắt”theo Quyết định số 3745/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

– Đổi tên từ “Công ty Cổ phần Công trình đường sắt” thành “Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt” theo Quyết định đổi tên Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Công ty) là đơn vị xây dựng cơ bản, chuyên thi công, thiết kế và tư vấn giám sát các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và cung cấp các dịch vụ thương mại tổng hợp… theo hướng kinh doanh đa ngành nghề. Công ty có các đơn vị thành viên có trụ sở đóng quân trên các tỉnh lớn dọc theo đất nước với địa bàn hoạt động thi công trên khắp các tỉnh, thành phố.

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty, gồm:

– Trụ sở chính tại TP. Hà Nội;

– 03 Văn phòng đại diện Công ty tại TP Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Bình;

– 01 Công ty TNHH MTV  do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– 09 Công ty Cổ phần có vốn góp của Công ty;

– 01 Chi nhánh thuộc Công ty

Tổng số cán bộ, công nhân lao động (CBCNLĐ) toàn Công ty hiện nay là 630 người;

– Đảng bộ Công ty là Đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Đường sắt Việt Nam, gồm 11 Đảng bộ, 03 chi bộ cơ sở trực thuộc.

– Tổ chức Công đoàn Công ty là Công đoàn cấp trên cơ sở, gồm 13 Công đoàn cơ sở trực thuộc, 100% CBCNLĐ toàn Công ty là đoàn viên Công đoàn.

– Tổ chức Đoàn thanh niên Công ty là Đoàn thanh niên cấp trên cơ sở, gồm 13 Đoàn TN cơ sở trực thuộc.

Chức năng nhiệm vụ chính:

Xây dựng hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ, năng lượng; khai khoáng; sản xuất các cấu kiện kim loại, sản phẩm công nghiệp cho ngành đường sắt, các công trình xây dựng, giao thông; kinh doanh bất động sản, dịch vụ lưu trú.

Quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã thi công hàng trăm công trình, đạt được nhiều thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Play Video
+ 0
Dự án hoàn thành
+ 0
Năm kinh nghiệm
+ 0
Quy mô nhân sự

Tầm nhìn

SỐ 1 trong xây dựng công trình đường sắt ở Việt Nam, cung cấp các GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ dành riêng cho các công trình, dự án của khách hàng.

Sứ mệnh

Đội ngũ CHUYÊN MÔN CAO GIÀU KINH NGHIỆM hướng tới sự TIN CẬY của khách hàng, xây dựng MÔI TRƯỜNG CÔNG VIỆC THUẬN LỢI cho người lao động, định hướng PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, đóng góp vào sự thịnh vượng của CỘNG ĐỒNG.

Giá trị cốt lõi

Liên tục CẢI TIẾN, HỢP TÁC với khách hàng, TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI trong công việc vì MỤC TIÊU CHUNG của tổ chức.

Công ty thành viên

Thành tựu