Vận tải đường sắt

Với lợi thế là công ty hoạt động lâu năm trong ngành đường sắt, nhiều công ty thành viên có trụ sở ở các tỉnh thành phố trong cả nước, công ty nhận thấy lợi thế và tiềm năng của hoạt động logistic đối với một số loại hàng hóa đặc thù. Công ty thực hiện kế hoạch thâm nhập vào ngành logistic, cụ thể là ngành vận tải đường sắt