Xây dựng công trình

Giới thiệu

Với kinh nghiệm được tích lũy qua lớp lớp thế hệ kỹ sư, công nhân xây dựng, đi đôi với không ngừng áp dụng các công nghệ quản lý, thi công hiện đại, tiến tiến, Tổng công ty sẽ tiếp tục là nhà thầu tin cậy của mọi khách hàng thuộc khối nhà nước và tư nhân trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng, tiến độ cao nhất của các công trình giao thông đường sắt, đường bộ và hạ tầng của đất nước.

Với quá trình phát triển 48 năm gắn với các công trình đường sắt, Tổng công ty là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công các công trình đường sắt ở Việt Nam với hàng nghìn công trình liên quan đến cải tạo, nâng cấp, xây mới đường, cầu, hầm và các công trình phục vụ hệ thống đường sắt quốc gia. Ngoài các công trình đường sắt, Tổng công ty đã và đang tham gia xây dựng các công trình giao thông đường bộ của mạng lưới đường bộ quốc gia và các địa phương. Tổng công ty cũng lên kế hoạch tham gia xây dựng các công trình hạ tầng năng lượng, công nghiệp trong thời gian tới./.