Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1619 +125 đến Km1688+040 – Tỉnh Đồng Nai

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng số: XL-NTSG-21, Gói thầu số 21: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1619 +125 đến Km1688+040 thuộc tỉnh Đồng Nai thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. HCM

Cải tạo nâng cấp 05 ga đường sắt, xây dựng 01 cầu đường bộ vượt đường sắt và 01 cầu vượt đường gom

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đường sắt
Loại dự án:
Thi công xây dựng
Gói thầu:
Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thi công:
05/12/2020

Hình ảnh dự án