Kinh doanh bất động sản

Với mạng lưới công ty thành viên trải rộng khắp cả nước, hệ thống RCC có hàng trăm nghìn m2 đất văn phòng, kho bãi, nhà xưởng ở các vị trí đắc địa, chi phí thấp do được hình thành trong suốt quá trình 48 năm phát triển. Đây là tiền đề để khai thác phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản thương mại và công nghiệp.

Bên cạnh các cơ sở vật chất đang được sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, RCC đã lên phương án quy hoạch, khai thác các dự án bất động sản trong toàn hệ thống và sẽ cung cấp sản phẩm ra thị trường trong thời gian sắp tới.