Dự án thi công 13 cầu thuộc địa phận từ Thừa Thiên Huế (cầu Km681+884) đến Quảng Ngãi (cầu Km939+419)

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng số: XL-CY-07; Gói thầu XL-CY-07: Thi công 13 cầu thuộc địa phận từ Thừa Thiên Huế (cầu Km681+884) đến Quảng Ngãi (cầu Km939+419) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

07 cầu dầm thép, L dầm = 25,8m -:- 67,4m, mố bằng BTCT, móng CKN, D=1,0-:- 1,5m và móng nông; 03 cầu dầm BTCT L dầm = 10,0m -:- 16m, mố BTCT, móng CKN, D=1,0m -:- 1,2m và cọc BTCT 40x40cm; 02 cống hộp BTCT, móng cọc BTCT 40x40cm; 01 cầu gia cố mố, trụ.

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đường sắt
Loại dự án:
Thi công xây dựng
Gói thầu:
Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thi công:
12/11/2020

Hình ảnh dự án