Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1540+815 đến Km1568+400 – Tỉnh Bình Thuận

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng số: XL-NTSG-19, Gói thầu số 19: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1540+815 đến Km1568+400 thuộc tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

Cải tạo nâng cấp 8,66 km đường sắt, cải tạo nâng cấp 03 ga đường sắt

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đường sắt
Loại dự án:
Cải tạo, nâng cấp
Gói thầu:
Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thi công:
30/11/2020