Tốc độ - Sáng tạo - Hiệu quả trong từng hành động

Với hơn 48 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng Hàng đầu Việt Nam. Để đạt được những thành tựu ấy, RCC luôn coi con người chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công ngày nay.

Môi trường làm việc

Cơ hội thăng tiến

Trở thành doanh nghiệp mạnh hàng đầu uy tín cao trong ngành cơ khí xây dựng, là điểm đến ưa thích của khách hàng.

Tập thể đoàn kết

Xây dựng chất lượng, đúng hẹn,thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao điều kiện sống cho con người.

Phát huy sáng tạo

Thông qua việc cung cấp các sản phẩm cơ khí xây dựng chất lượng, đúng hẹn,thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa

Vị trí tuyển dụng