Ông Tạ Hữu Diễn

Năm sinh: 1961 Kinh nghiệm: Quá trình công tác có 10 năm làm việc tại Bộ Công An, đến tháng 6 năm 1989 chuyển về Công tác tại Uỷ ban Dân tộc Miền Núi làm Giám Đốc Trung tâm Thương mại. Từ tháng 4 năm 2018 làm phó CTHĐQT đến tháng 4 năm 2019 làm […]

Ông Mai Thanh Phương

Năm sinh: 1971 Kinh nghiệm: Ông Mai Thanh Phương có nhiều năm kinh nghiệm về quản lý bán hàng tại Công ty Seaprodex Quảng Ninh, hơn 20 năm về điều hành sản xuất và quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch, Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, […]

Ông Võ Văn Phúc

Năm sinh: 1966 Kinh nghiệm: Ông Võ Văn Phúc gắn bó với Tổng công ty từ khi ra trường với hơn 15 năm quản lý nghiệp vụ kỹ thuật thi công và hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành hoạt động các công ty thành viên và của Tổng công ty Chuyên môn: Ông Võ […]

Ông Phạm Hồng Thắng

Năm sinh: 1974 Kinh nghiệm: Ông Phạm Hồng Thắng có nhiều năm kinh nghiệm về kế toán-tài chính tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long và quản lý hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chuyên môn: Ông Phạm Hồng Thắng […]

Ông Phạm Ngọc Quốc Cường

Năm sinh: 1983 Kinh nghiệm: Ông Phạm Ngọc Quốc Cường có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý quỹ, đầu tư bất động sản tại các công ty, tập đoàn ở Việt Nam và hơn 6 năm làm việc tại Cộng hòa Pháp Chuyên môn: Ông Phạm Ngọc […]