Năm sinh: 1983

Kinh nghiệm: Ông Phạm Ngọc Quốc Cường có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý quỹ, đầu tư bất động sản tại các công ty, tập đoàn ở Việt Nam và hơn 6 năm làm việc tại Cộng hòa Pháp

Chuyên môn: Ông Phạm Ngọc Quốc Cường là Cử nhân Tài chính và Kế toán tại Paris 12, Cử nhân Quản lý khoa học ở Đại học Paris Dauphine. Ông Cường còn hoàn thành các khóa đào tạo và được cấp các chứng chỉ về chứng khoán do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán cấp và các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng cấp