Năm sinh: 1971

Kinh nghiệm: Ông Mai Thanh Phương có nhiều năm kinh nghiệm về quản lý bán hàng tại Công ty Seaprodex Quảng Ninh, hơn 20 năm về điều hành sản xuất và quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch, Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, CP Khoáng sản & Xây dựng 30/4 – Cao Bằng và Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê từ tháng 2/2014 đến nay

Chuyên môn: Ông Mai Thanh Phương là kỹ sư mỏ địa chất và cử nhân quản lý doanh nghiệp