Năm sinh: 1974

Kinh nghiệm: Ông Phạm Hồng Thắng có nhiều năm kinh nghiệm về kế toán-tài chính tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long và quản lý hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Chuyên môn: Ông Phạm Hồng Thắng là cử nhân Tài chính-Ngân hàng Học viện Ngân hàng, Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp phép hành nghề