Những hình ảnh sửa chữa, khôi phục trụ T16A cầu Long Biên

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt cho biết, việc thi công trụ chống va xô trụ phụ T16A bao gồm: 6 cọc khoan nhồi và hệ bệ trụ chống va. Toàn cảnh nhà thầu sửa chữa, khôi phục trụ chống va xô trụ phụ T16A cầu Long Biên Một vài […]

TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 30/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thảo luận và biểu […]

Đá Hoàng Mai tăng trần ngày chào sàn HNX

Đá Hoàng Mai có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, hiện nay cổ đông lớn nhất của Công ty là Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, sở hữu trên 70% vốn điều lệ. Ngày 13/1, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch […]