TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 31/3/2023 tại Thủ đô Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán; Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Thù lao của thành viên HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Giao dịch với các bên liên quan và Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến thảo luận đã được trình bày sôi nổi, nhấn mạnh về công tác tìm kiếm việc làm cần có sự chuyên nghiệp hóa từ phương án tiếp cận, kênh tìm kiếm việc làm, xây dựng năng lực đội ngũ kinh doanh, tổ chức hội nghị về công tác tìm kiếm việc làm; HĐQT cần có nghị quyết triển khai công tác tổ chức việc làm, công tác quản trị với các công ty thành viên, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển hạ tầng giao thông đường sắt, tổ chức nghiên cứu xu thế phát triển hệ thống đường sắt như công nghệ, vật tư và thiết bị đi kèm, chuẩn bị hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Chiều cùng ngày, Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 khai mạc với sự tham dự của 88 đại biểu, đại diện cho hơn 530 cán bộ CNLĐ toàn Tổng công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và ông Tạ Hữu Diễn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công trình đường sắt.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đề ra năm 2022; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng giải pháp thực hiện trong năm 2023 về công tác an toàn, công tác tổ chức, công tác thi đua tuyên truyền, nâng cao đời sống xã hội; thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 với giá trị sản lượng trên 1.000 tỷ đồng, doanh thu trên 950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 50 tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Tổng công ty đã khen thưởng cho các tập thể:

  1. Tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2022” cho Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.
  2. Tặng cờ “Đơn vị thi đua khá năm 2022” cho Công ty TNHH MTV Vật tư đường sắt Đà Nẵng.
Share:
Tin liên quan
Tin liên quan