CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 30/03/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Công đoàn Công ty) đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Công đoàn ĐSVN. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Mai Thành Phương- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; lãnh đạo Văn phòng, các Ban Công đoàn ĐSVN; đ/c Võ Văn Phúc- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty; Ông Tạ Hữu Diễn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đặc biệt là sự có mặt của 90 đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho hơn 530 cán bộ, CNLĐ trong toàn Công ty.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt lần thứ XV

     Là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại doanh nghiệp cổ phần không có vốn Nhà nước, ngành nghề hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, sản xuất các cấu kiện bê tông và kết cấu thép,… nhiệm kỳ XIV Công đoàn Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện thoái vốn Nhà nước, đầu tư công giảm, lực lượng lao động giảm mạnh (hơn 50% so với đầu nhiệm kỳ), đặc biệt là thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (chiếm 1/3 nhiệm kỳ),… tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành và toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên và NLĐ, tổ chức Công đoàn đã quán triệt mục tiêu “Ổn định, An toàn và phát triển”, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tìm kiếm, đảm bảo việc làm, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (tổng doanh thu trong nhiệm kỳ đạt 4.382,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, cổ tức cao nhất là 13%); thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho NLĐ; thu nhập bình quân của NLĐ trong cả nhiệm kỳ đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng (bình quân hàng năm tăng 5,6%); điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ tiếp tục được đầu tư, cải thiện. 

Đ/c Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã chia sẻ những khó khăn, thách thức mà đơn vị đã trải qua, đồng thời biểu dương những kết quả và thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự đóng góp của đoàn viên công đoàn trong nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, từng bước phát triển. Đồng thời, đồng chí đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mà cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty cần nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ XV, trong đó đặc biệt quan trọng là: Đổi mới tư duy về tổ chức hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay; từ đó xác định chức năng, nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên để tổ chức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, nhưng là đồng thời bảo vệ các bên trong quan hệ lao động; là cầu nối, trung gian xây dựng mối đoàn kết, ổn định để phát triển đơn vị; Chủ động, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, nhất là cán bộ đoàn viên mới về kiến thức, chế độ chính sách pháp luật mới, về quyền và trách nhiệm của tổ chức và đoàn viên nhằm làm cho đoàn viên công đoàn hiểu rõ và thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình, từng bước trang bị kỹ năng tự bảo vệ của đoàn viên công đoàn, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn, tập hợp đoàn viên và NLĐ. Tăng cường, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ XIV. 

Đại biểu chúc mừng BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt khóa XV nhiệm kỳ 2023-2028

   Đại hội lần thứ XV Công đoàn Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt đã dân chủ, tập trung bầu ra BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn ĐSVN gồm 14 đ/c. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đ/c; đ/c Bùi Quang Lượng được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty, đ/c Đinh Thị Thùy Dương là Phó chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XV; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 03 thành viên, đ/c Hồ Hữu Hậu, UV Ban Thường vụ là Chủ nhiệm UBKT khóa XV./.

Nguồn: CongdoanDSVN.org

Share:
Tin liên quan
Tin liên quan