Dự án cầu Tam Giang – Tỉnh Quảng Nam

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 143/2017/HĐ-XD, Gói thầu: Thi công xây dựng

Cầu gồm 05 nhịp dần SuperT, Ld=38,3m; mố, trụ bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1,2m; 469,5 m đường đầu cầu 

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Núi Thành - Quảng Nam
Loại dự án:
Thi công xây dựng
Gói thầu:
Dự án thi công xây dựng cầu Tam Giang
Thời gian thi công:
10/04/2017

Hình ảnh dự án