Dự án đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 41/2011/HĐXL , Giao nhận thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp công trình đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền – Điền Lộc

Cầu gồm 05 nhịp dầm BTCT dự ứng lực tiết diện chữ T, chiều dài dầm L=33m, 02 mố và 04 trụ bằng BTCT, móng CKN, D=1,0m, thi công đường hai đầu cầu.

Chủ đầu tư:
Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế
Loại dự án:
Xây lắp
Gói thầu:
Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp công trình đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc
Thời gian thi công:
31/08/2011

Hình ảnh dự án