Dự án thi công toàn bộ kết cấu 06 cầu ĐTXD đoạn Phan Thiết – Dầu Giây – Tỉnh Đồng Nai

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng Số: 2603  /2021/HĐXD/TC-RCC , Về việc: Thi công toàn bộ kết cấu 06 cầu: “cầu Km71+662,81; cầu Km73+295,88; cầu Km76+408,66; cầu Km77+829,63; cầu Km79+419,15; cầu Sông Ba Km70+285,40” thuộc dự án thành phần ĐTXD đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Xây dựng 06 cầu đường bộ  dầm BTCT dự ứng lực, 01 cầu dầm I, L=33m, 04 cầu dầm SuperT, L=38,3m, 01 cầu dầm bản rỗng đúc trên đà giáo, mố, trụ bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1,0m -:- 1,2m

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án Thăng Long
Loại dự án:
Thi công xây dựng
Gói thầu:
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020
Thời gian thi công:
26/03/2021

Hình ảnh dự án