Dự án hoàn trả cầu đường sắt và hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt -Thành phố Hà Nội

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số : 770/HĐKT/2019, gói thầu số 11: Hoàn trả cầu đường sắt và hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt thuộc Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Cầu gồm 01 nhịp dầm thép , chiều dài dầm Ld=40m, 02 mố bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi, D=1,2m, cải tạo trắc dọc đường sắt hai đầu cầu

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên
Loại dự án:
Thi công xây dựng
Gói thầu:
Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên
Thời gian thi công:
07/11/2019

Hình ảnh dự án