Dự án gia cố hầm Baboneau – Tỉnh Phú Yên

Thông tin dự án

Hợp đồng thi công, Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hạng mục gia cố công trình hầm Babonneau thuộc dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh 

Gia cố kết cấu vỏ hầm bê tông bị hư hỏng, thấm dột với chiều dài 307,5m/1.198m ; Cải tạo, thay rãnh thoát nước trong hầm, khớp nối với hệ thống thoát nước ngoài hầm. Bổ sung 01 rãnh thoát nước sau vỏ hầm

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án 85
Loại dự án:
Cải tạo, nâng cấp
Gói thầu:
Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thi công:
15/10/2020

Hình ảnh dự án