Dự án thi công xây dựng cầu Rạch Ông – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin dự án

Hợp đồng giao khoán số 04/2019/HĐGK; Về việc giao khoán nhân công, máy móc thiết bị thi công và vật tư phụ phục vụ thi công cầu Rạch Ông thuộc Dự án đường 991 từ quốc lộ 51 tới hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu

Cầu dẫn gồm 03 nhịp dầm SupperT L=38,1m , cầu chính gồm 01 nhịp 42m và ½  nhịp 63m dầm hộp; 01 mố và 04 trụ bằng BTCT, móng CKN D=1,2-:-1,5m.

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải
Loại dự án:
Thi công xây dựng
Gói thầu:
Dự án đường 991 từ quốc lộ 51 tới hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu
Thời gian thi công:
17/06/2019

Hình ảnh dự án