Tổng Công ty Công trình Đường Sắt (RCC) chuẩn bị phát hành 26,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 160%

Tổng công ty Công trình đường sắt sẽ phát hành 16,5 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng Công ty Công trình Đường sắt (mã chứng khoán RCC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành 16,5 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó Tổng công ty Công trình đường sắt dự kiến phát hành 16,55 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành 1:1,0705. Sau phát hành Tổng công ty công trình đường sắt sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 165,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán của công ty mẹ năm 2021.

Năm 2021 Công ty mẹ Tổng công ty Công trình đường sắt đạt 613 tỷ đồng doanh thu, tăng 77% so với năm trước đó. Tuy vậy không còn khoản doanh thu tài chính hơn 167 tỷ đồng như năm trước đó nên lợi nhuận sau thuế còn chưa đến 15 tỷ đồng, bằng 18% so với số lãi hơn 83 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Tính đến 31/12/2021 công ty mẹ Tổng công ty Công trình đường sắt còn hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 138 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 26 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu thưởng, Tổng công ty còn phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1: 0,6469. Tổng số tiền dự kiến huy động 100 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tư tài sản cố định, thiết bị, phương tiện vận tải.

Trên thị trường cổ phiếu RCC hiện giao dịch quanh mức 35.800 đồng/cổ phiếu.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế

Share:
Tin liên quan
Tin liên quan