Ông Võ Văn Phúc

Năm sinh: 1966 Kinh nghiệm: Ông Võ Văn Phúc gắn bó với Tổng công ty từ khi ra trường với hơn 15 năm quản lý nghiệp vụ kỹ thuật thi công và hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành hoạt động các công ty thành viên và của Tổng công ty Chuyên môn: Ông Võ […]

Bà Vũ Thị Hải Yến

Năm sinh: 1979 Kinh nghiệm: Bà Vũ Thị Hải Yến có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, quản lý thiết bị, xây dựng hệ thống và quản trị doanh nghiệp tại Công ty Honda Việt Nam trước khi gia nhập Tổng công ty ở vị trí ban đầu là […]

Ông Kiều Nghị

Năm sinh: 1969 Kinh nghiệm: Ông Kiều Nghị gia nhập Tổng công ty từ khi ra trường, với hơn 5 năm ở bộ phận nghiệp vụ kỹ thuật trước khi đảm nhận các chức vụ quản lý, điều hành sản xuất tại các công ty thành viên và tại Tổng công ty Chuyên môn: Ông […]