Năm sinh: 1979

Kinh nghiệm: Bà Vũ Thị Hải Yến có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, quản lý thiết bị, xây dựng hệ thống và quản trị doanh nghiệp tại Công ty Honda Việt Nam trước khi gia nhập Tổng công ty ở vị trí ban đầu là Trưởng ban Kiểm soát

Chuyên môn: Bà Vũ Thị Hải Yến là cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương