TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 30/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán; Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Bổ sung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Giao dịch với các bên liên quan; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán và Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Năm 2021 là năm đại dịch Covid tiếp tục bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu trong đó có Việt Nam, gây nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung và RCC nói riêng.

Lệnh giãn cách xã hội của chính quyền tại nhiều địa phương khiến cho việc tham gia đấu thầu, triển khai công tác thi công các gói thầu thuộc Dự án 7.000 tỷ đồng và các công trình khác chậm tiến độ so với dự kiến. Vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất kinh doanh nên các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu,… chưa đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra. Tuy nhiên với kết quả đạt được trong năm đã thể hiện đường lối chỉ đạo, điều hành đúng đắn của HĐQT và sự quyết liệt của Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD của toàn Tổng công ty. Kết quả năm 2021 Tổng công ty thực hiện giá trị sản lượng 627 tỷ đồng, doanh thu 564,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 69,36 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra với rất nhiều thách thức, là áp lực đối với HĐQT và Ban điều hành; đồng thời cũng là yếu tố thu hút các nhà đầu tư khi chỉ tiêu về giá trị sản lượng thực hiện 1.200 tỷ đồng, doanh thu 1.120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Chiều cùng ngày, Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022 khai mạc với sự tham dự của 80 đại biểu, đại diện cho hơn 600 cán bộ CNLĐ toàn Tổng công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thành Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và lãnh đạo các ban Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021, thảo luận đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng giải pháp thực hiện trong năm 2022. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra với mục tiêu: “Đổi mới tư duy & tăng trưởng vượt bậc

Hội nghị đã thống nhất bầu thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động gồm 15 đồng chí. Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Tổng công ty đã khen thưởng cho các tập thể:

  1. “Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2021” cho Công ty CP Đá Hoàng Mai.
  2. “Đơn vị đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao nhất năm 2021” cho Công ty TNHH MTV Vật tư đường sắt Đà Nẵng.
  3. “Đơn vị thi đua khá năm 2021” cho 2 đơn vị là Công ty CP Công trình 879 và Công ty CP xây dựng Công trình đường sắt 796.
Share:
Tin liên quan
Tin liên quan