Những hình ảnh sửa chữa, khôi phục trụ T16A cầu Long Biên

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt cho biết, việc thi công trụ chống va xô trụ phụ T16A bao gồm: 6 cọc khoan nhồi và hệ bệ trụ chống va. Toàn cảnh nhà thầu sửa chữa, khôi phục trụ chống va xô trụ phụ T16A cầu Long Biên Một vài […]