Đá Hoàng Mai chuẩn bị niêm yết trên sàn HNX

Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai cho biết ngày 13/01 tới sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán HMR. Đá Hoàng Mai vừa thực hiện IPO thành công, tăng vốn điều lệ lên hơn 56 tỷ đồng. HMR hiện là công ty con […]